Bałtyk

W 2009 roku nurkowaliśmy w pobliżu Hellu na trałowcu Munin.

Jeden z najpiękniejszych wraków Bałtyku. Zbiornikowiec Terra.

Niezidentyfikowany wrak drewnianego parowca na Bałtyku w okolicach Darłowa.

Niezidentyfikowany wrak statku znaleziony podczas jednej z wypraw na Bałtyku.